O nás

Vítame Vás na stránkach rýchlej právnej pomoci, kde Vaše problémy sú našou prácou. Budeme radi, ak nás poveríte ich vyriešením. Vy sa tak môžete venovať dôležitejším veciam.

Čo je právnyradca.sk a rýchla právna pomoc ?

Je to celkom nový projekt zaoberajúci sa riešením právnych problémov, poskytovaním právneho poradenstva, vypracovávaním analýz a stanovísk vo vymedzených právnych oblastiach. Našim hlavným poslaním je rýchlo a efektívne poskytnúť klientom ,,prvú právnu pomoc“.

Je to zdarma !

Činnosť rýchlej právnej pomoci je bezplatná pre každého, bez rozdielu. Finančná odmena je spojená len s vyhotovovaním právnych dokumentov, ktorých cena je stanovená osobitne, podľa povahy dokumentov v rozmedzí od 10 – 15€. Finančná odmena zabezpečuje chod rýchlej právnej pomoci. Úsporu oproti advokátskym kanceláriám, exekútorským či notárskym úradom je evidentná.

V čom Vám pomôžeme ?

Kto sme ?

Hrdo sa hlásime k poslucháčom Právnickej fakulty, Trnavskej Univerzity v Trnave. Počas nášho štúdia práva na najlepšej právnickej fakulte na Slovensku, sme zbierali skúsenosti v advokátskych kanceláriách a na úradoch súdneho exekútora. Po rokoch našej právnej praxe a po načerpaní dostatočného množstva skúseností sme sa rozhodli rozbehnúť projekt bezplatnej právnej pomoci. Cieľom je účinne pomáhať našim klientom, efektívne využívať a uplatňovať ich práva a tak isto dovolávať sa povinností v ich prospech.